sax underside_topbilleder_119

Hans Axelsen Saxofonens historie

Omkring år 1800 skete der noget specielt i Europa. Tidligere havde Konger, kejsere og fyrster hersket. Det blev befolkningen efterhånden så trætte af, at de lavede en revolution  for selv at bestemme.

 

Når der er én hersker, som frit kan bestemme alt, kaldes dette samfund for et feudalt samfund. Under dette feudale samfund var musikken mest repræsentativ. Det vil sige, at dens funktion var at repræsentere f.eks. kongen. Det betød, at musik var noget, der mest blev hørt fine steder eller i kirker.

 

Efter revolutionen blev musikken noget, alle kunne få del i at høre. March-orkestre blomstrede op, og rundt omkring i offentlige parker blev der nu også spillet musik.

 

Violinen var på dette tidspunkt et meget vigtigt instrument i alle former for orkestre. Det havde en vidunderlig klang i de store sale, musikken før var blevet spillet i. Men udendørs forsvandt dens smukke klang og blev nærmest til en hæs stemme.

 

img9Adolphe Sax besluttede sig derfor til at lave et instrument, som "havde violinens klang men trompetens fylde". Han eksperimenterede igennem nogle år og opfandt endelig i 1846 instrumentet, som han tog patent på. Han opkaldte det efter sig selv, og kaldte det for: Sax- o - phone. På billedet kan du se nogle af de eksperimenter, han lavede på sin vej.

 

Imidlertid blev violinisterne og violinfabrikanterne meget vrede. De opfattede Saxofonen som en trussel mod deres levebrød, og de gjorde alt for at sabotere Saxofonen som instrument. Det lykkedes dem til fulde, og saxofonen blev bandlyst. Ingen spillede på den,  ingen ville have den i deres orkestre, og ingen ville skrive musik til den.

 

Således døde saxofonen en hurtig død som klassisk instrument. (Senere blev den dog taget i brug igen, og det klassiske musik der fortrinsvist spilles på den, er Ny Klassisk Musik). I mellemtiden var der sendt nogle saxofoner til Amerika med skibe. Disse saxofoner var ikke blevet saboteret og de lød fortrinligt. De blev fortrinsvist brugt i Militær-orkestrene, og dem var der hårdt brug for på det tidspunkt. Borgerkrigen rasede. Det var Nord- og Sydstaterne, der kæmpede mod hinanden. Krigen handlede om Sydstaterne ville beholde deres ret til at beholde slaver, og Nordstaterne anså negrene for at være mennesker på lige fod med Den Hvide Mand. Nordstaterne vandt krigen, og slaverne blev frigivet.

 

Efter krigen var der ikke mere brug for alt det militære isenkram, der var blevet brugt. Det hele lå og samlede støv på de militære overskudslagre. På et tidspunkt købte negrene instrumenterne og begyndte at spille deres egen musik på dem.

Negrene kom fra Afrika. Deres traditioner derfra bragte de med ind i deres musik. Musikken er baseret på rytmen, og derfor blev den senere kaldt for rytmisk musik. Musikken afspejlede deres lidelser i deres fattige levevilkår, og derfor blev den kaldt for blues. Blues er amerikansk slang og betyder at være ked af det.

 

Saxofonen var en af instrumenterne fra overskudslagrene. Den blev med sin meget menneskelige klang et meget populært instrument, og derved fik saxofonen sit come-back som et af de populæreste instrumenter inden for den rytmiske genre. Al den musik, du hører i dag har rødder i den rytmiske musik (medmindre du hører klassisk).

 

Måden at spille klassisk og rytmisk saxofon på er meget forskellig. Der vil i undervisningen blive lagt vægt på den rytmiske del. Du vil blive introduceret for den klassiske del og kan efter eget ønske fortsætte den linie.

 

Hvis du vil lære at udtrykke dig ordentligt på dit instrument, er det vigtigt at du ved, hvad slags musik du spiller og hvem musikken henvender sig til. Det kan du lære i musikteori og hørelære. Dette fag indeholder også musikforståelse. 

Ballerup Musikskole er designet af Orango.
Orango udarbejder websites og webshops. Eksperter i udvikling af PrestaShop.