underside_topbilleder_4

Tilmelding Priser

Priser


Vi gør venligst opmærksom på, at hvis du ikke har folkeregisteradresse i Ballerup Kommune, skal du betale VOKSENTAKST se priserne her Voksenundervisning

 

En hel sæson i Musikskolen består af 36 undervisningsgange, og betalingen herfor er fordelt ligeligt på 10 rater.

 

Betaling for undervisning opkræves som digital post månedsvis bagud.


1. og 2. rate opkræves samlet i oktober med sidste rettidige indbetaling i november, og herefter opkræves hver måned.

 

Sæson 17/18: 

- Eneundervisning (25 min. pr. uge), 492 kr. pr. rate

- Eneundervisning (20 min. pr. uge), 404 kr. pr. rate

- Holdundervisning (40 min. pr. uge - 2 elever), 404 kr. pr. rate

- Holdundervisning (60 min. pr. uge - 3 elever), 404 kr. pr. rate

- Holdundervisning - herunder "Rytmik", "Musik i 1.", "Musikværksted" og "Minisang" - (minimum 4 elever), 186 kr. pr. rate

- Dans/Dans-teknik, 236 kr. pr. rate

- Minidrama, 236 kr. pr. rate

- Drama, 283 kr. pr. rate

- Billedskole, 153 kr. pr. rate

- BalKoret, 238 kr. pr. rate 

- Elever over 25 år og udenbys elever, skal betale VOKSENTAKST -  se under Voksenundervisning

 

Singer Song Writer- og Arrangementsfaget har særlige holdstr. og betaling - se specificering under disse fag her:

 

RABAT: 

Musikskolen yder søskenderabat og flerefagsrabat.

Deltager søskende i musikundervisningen, eller deltager en elev i mere end ét fag, opkræves fuld betaling for det dyreste fag og halv betaling for hver af de øvrige. 

DansDans-teknik, Drama, Minidrama og Billedskole er ikke omfattet af rabatordningerne. 


Bemærk at læreren har pædagogisk frihed til at sammenlægge elevers undervisningstid i hele sæsoner eller dele heraf, hvis læreren vurderer, at det er til fordel for elevernes udvikling.

Endvidere kan der forekomme flytning samt udvidelse/indskrænkning af holdtider - afhængigt af varierende deltagerantal på holdene.

 

Hvis der ikke sker rettidig betaling, og restance ikke betales efter påkrav, vil du blive udelukket fra undervisning, indtil restancen er betalt. 

Ballerup Musikskole er designet af Orango.
Orango udarbejder websites og webshops. Eksperter i udvikling af PrestaShop.