underside_topbilleder_4

Tilmelding Priser

Priser


Vi gør venligst opmærksom på, at hvis du ikke har folkeregisteradresse i Ballerup Kommune, skal du betale VOKSENTAKST se priserne her Voksenundervisning

 

En hel sæson i Musikskolen består af 36 undervisningsgange, og betalingen herfor er fordelt ligeligt på 10 rater.

 

1. og 2. rate opkræves samlet i oktober med sidste rettidige betaling i november, og herefter opkræves hver måned.

 

Betaling for undervisning opkræves som digital post månedsvis bagud.

 

 Sæson 19/20: 

 Instrumental og sang undervisning:

- Eneundervisning 20 min. pr. uge kr. 425,- pr. rate/måned

- Eneundervisning 25 min. pr. uge kr. 517,-  pr. rate/måned

- Hold 2 elever 40 min. pr. uge  kr. 425,- pr. rate/måned

- Hold 3 elever 60 min. pr. uge  kr. 425,-  pr. rate/måned

Hvis der ikke kan sammensættes et hold, tilbydes istedet 20 minutters eneundervisning.

 

 Holdundervisning

- Rytmik, Musik i 1., Musikværksted og Minisang kr. 195,-  pr. rate/måned

- Lydspor kr. 195,- pr. rate/måned

- Dans/Dans-teknik kr. 251,-  pr. rate/måned

- Minidrama kr. 251,- pr. rate/måned

- Drama kr. 297,- pr. rate/måned

- Billedskole kr. 159,- pr. rate/måned

 

- Elever over 25 år og udenbys elever, skal betale VOKSENTAKST -  se under Voksenundervisning

 

Singer Song Writer- og Arrangementsfaget har særlige holdstr. og betaling - se specificering under disse fag her:

 

RABAT: 

Musikskolen yder søskenderabat og flerefagsrabat.

Deltager søskende i musikundervisningen, eller deltager en elev i mere end ét fag, opkræves fuld betaling for det dyreste fag og halv betaling for hver af de øvrige. 

DansDans-teknik, Drama, Minidrama og Billedskole er ikke omfattet af rabatordningerne. 


Bemærk at læreren har pædagogisk frihed til at sammenlægge elevers undervisningstid i hele sæsoner eller dele heraf, hvis læreren vurderer, at det er til fordel for elevernes udvikling.

Endvidere kan der forekomme flytning samt udvidelse/indskrænkning af holdtider - afhængigt af varierende deltagerantal på holdene.

 

Hvis der ikke sker rettidig betaling, og restance ikke betales efter påkrav, vil du blive udelukket fra undervisning, indtil restancen er betalt. 

Ballerup Musikskole er designet af Orango.
Orango udarbejder websites og webshops. Eksperter i udvikling af PrestaShop.