Undervisning Undervisning

Vi underviser børn og voksne i alle aldre, det er blot op til dig at beslutte, hvilke af vore spændende fag du ønsker at benytte dig af. Uanset om du vil gøre musikken, sangen eller dansen til en hobby for livet eller til en professionel levevej, så har vi lærerne, som står parat til at hjælpe dig på vej.

 

I menuen til venstre finder du en fagoversigt med vore forskellige fag og alder for at påbegynde disse, samt en oversigt over lærerplanerne.

 

På Bamuk foregår undervisningen som udgangspunkt på 2 lokationer:

  1. Udvalgte folkeskoler i Ballerup.I det omfang det overhovedet er muligt, undervises elever til og med 4. klasse på deres respektive folkeskole.
  2. Musik- og kulturskolehuset, Gl. Rådhusvej 13. Fra og med 5. klasse undervises alle elever i Musik- og kulturskolehuset

 

På Bamuk tilbyder vi decentrale og lokale musikaktiviteter til og med 4. klasse for at skabe et trygt og let tilgængeligt kulturtilbud i øjenhøjde, så alle børn i kommunen får muligheden for at deltage. Undervisningen foregår på de lokale folkeskoler, og i de lokaler som vi tilbydes lokalt.

 

I takt med at vores elever bliver ældre og deres musikalitet udvikler sig, skal vi følge med og tilbyde de læringsmiljøer samt sociale netværk som vi ved, styrker elevernes indlæring og motivation på længere sigt. Det er vores erfaring, at undervisningen fra 5. klasse og fremefter derfor bør foregå i bedre udstyrede og mere inspirerende faciliteter, og at vores elever samtidigt skal kunne tilbydes stærke læringsfællesskaber så som gruppe-undervisning, sammenspil, orkester, elevafdeling, sociale netværk osv. Dette kan vi kun tilbyde vores elever centralt på Musik- og kulturskolehuset, Gl. Rådhusvej 13

 

Undervisningstiderne kan variere fra år til år, afhængigt af antallet af elever og lærernes undervisningsmuligheder.

Derfor kan du ikke her på hjemmesiden finde ugedage og tider for undervisningen. Underviserne har ofte flere muligheder - og som regel lykkes det at finde tider, der passer alle.

 

Der kan forekomme flytning samt udvidelse/indskrænkning af især holdtider - afhængigt af varierende deltagerantal på holdene. ligesom der I løbet af sæsonen af pædagogiske hensyn kan forekomme omlægninger af undervisningen i form af fællesundervisning eller undervisning på tværs.

 

Undervisning i skoletiden

I konsekvens af skolereformen er der åbnet mulighed for, at musikskoleundervisningen kan foregå i dele af skoletiden.

Dette kræver at folkeskolelederen godkender dette efter anmodning fra forældrene.

Anvend i så fald gerne dette skema til brug for anmodningen: skema

 

 

Kontakt os her 

Ballerup Musikskole er designet af Orango.
Orango udarbejder websites og webshops. Eksperter i udvikling af PrestaShop.