underside_topbilleder_106

Praktiske oplysninger Øve-containere

Container-øvelokaler


På Lautrupgaard står to containerøvelokaler til rådighed for rytmiske grupper.

Containerne er isoleret og indrettet med ventilation, varme og elektricitet samt visse instrumenter og anlæg (pt.: trommer, basforstærker, keyboard, PA-anlæg m. mikrofoner).

Er du interesseret i at øve i lokalerne, så send en mail til anle@balk.dk, hvorefter du og dit orkester indkaldes til næste brugerrådsmøde, hvor I har mulighed for at blive godkendt til optagelse.

 

Pris

Prisen for lån af øvelokalerne er 200 kr. om måneden.
Betalingen bruges i reglen til optimering af lokalerne.

 

Reglement

- For at kunne benytte lokalerne skal mindst en person fra orkestret være bosiddende i Ballerup

 

- En gruppe, der har brugt containerne i minimum et år og ikke længere har medlemmer bosiddende i Ballerup, kan forsat benytte containerne, hvis dette ikke hindrer andre bands i at blive optaget

 

- En person fra hver af orkestrene vælges som repræsentant og har ret og pligt til at deltage i brugerrådet

 

- Musikskolen indkalder til møde i brugerrådet efter behov

 

- Mindst en person i orkesteret skal være fyldt 15 år. Ellers skal en forældre være garant for gruppen

 

- Orkestrene betaler huslejen til os i musikskolen. Huslejen justeres efter de givne forhold og behov vedtaget/diskuteret i brugerrådet

 

- Hvert orkester tildeles en nøgle til eget lokale samt til container 2, som i øjeblikket benyttes til opmagasinering af instrumenter og rengøringsartikler

 

- Orkestrene står selv for rengøring med ansvar for hinanden

 

- Der skal støvsuges og skraldespanden skal være tømt efter hver øver

 

- Når der spilles i containerne, skal begge yderdøre være åbne

 

- Hængelås placeres på ydersiden af container 1 og 3, så dørene kan fastlåses i åbentstående stilling, så udefrakommende ikke kan låse musikerne inde

 

- Rygning i containerne og på Lautrupgaards område er absolut forbudt, og blot en enkelt overtrædelse af denne regel vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra containerne

 

- Indtagelse af alkohol i containerne og på Lautrupgaards område er absolut forbudt, og blot en enkelt overtrædelse af denne regel vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra containerne

 

- Medlemsskabet kan ikke overdrages til andre orkestre

 

- Der må ikke forefindes personer, som ikke er medlem af en af containergrupperne i containerne.


- Kortvarig dispensation herfra kan indhentes hos øvecontainer-ansvarlig Carsten Henriksen

 

- Orkestrene sørger selv for at forsikre de opmagasinerede instrumenter. Musikskolen kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader på instrumentariet

 

Disse regler kan ændres af musikskolen i takt med de indhøstede erfaringer som brugen af containerne giver. 

Ballerup Musikskole er designet af Orango.
Orango udarbejder websites og webshops. Eksperter i udvikling af PrestaShop.